Flamingo Group Tuyển dụng

  Nhân Viên Lập Trình Phần Mềm

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

  Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

  Senior Sales Manager (hospitality)

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

  05 Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

  Trưởng Nhóm/ Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

  Trưởng Nhóm Truyền Thông

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

  Sales Executive

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

  Chuyên Viên Marketing

  Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2018

  Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển thị trường bất động sản

  Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2018

  Trưởng phòng HCNS

  Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2018