Flamingo Group Tuyển dụng

  Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển thị trường bất động sản

  Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2018

  Chuyên Viên Marketing

  Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2018

  Sales Manager Hospitality (Work In Hcm)

  Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2018

  Senior Sales Manager (hospitality)

  Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2018

  05 Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

  Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2018

  Trưởng Nhóm/ Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

  Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2018

  Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

  Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2018

  Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng Mảng Đầu Tư

  Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2018

  Kỹ Sư Kết Cấu

  Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2018

  Chuyên viên tuyển dụng làm việc tại Flamingo Đại Lải Resort

  Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2018