Flamingo Group Tuyển dụng

  Kế Toán Thuế Tập Đoàn

  Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

  Chuyên viên Thiết Kế - Marketing

  Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2018

  Nhân viên Quản lý công nợ khách hàng

  Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

  Nhân Viên Lập Trình Phần Mềm

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

  Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

  Senior Sales Manager (hospitality)

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

  05 Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

  Trưởng Nhóm/ Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

  Trưởng Nhóm Truyền Thông

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

  Sales Executive

  Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018