Lịch sử

Lịch sử và sự kiện

- 1996: Thành lập HVG

- 1996: Thành lập Công ty Cổ phần HaNoi Redtours

- 1998: Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Vương

- 2003: Thành lập Trung tâm Du lịch Hùng Vương Cát Bà

- 2005: Thành lập Chi nhánh HVG tại TP. Hồ Chí Minh

- 2008: Thành lập Công ty Cổ phần Hùng Vương - Vĩnh Phúc

- 2008: Thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Vương

- 2009: Thành lập Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải

- 2010: Khai trương Khu du lịch Pháo Đài Thần Công

- 2013: Khai trương Cát Bà Beach Resort

- 2013: Khai trương Nhà hàng Công Viên Nhỏ 

- 2014: Thành lập Công ty Cổ phần Nhà Độc Đáo Việt Nam

- 2014: Thành lập Công ty Cổ phần Sinh Thái Đức Việt