Công ty thành viên

  Nhà hàng Công Viên Nhỏ

  NHÀ HÀNG CÔNG VIÊN NHỎ
  Địa chỉ: số 36/76 - An Dương - Tây Hồ - Hà Nội 
  Điện thoại: 043 710 1515 
  Hotline: 0968 03 6866 | 0968 257 268 | CSKH: 0983 86 1886
  Email: sales-cvn@flamingogroup.vn
  Website: www.congviennho.com