Công ty thành viên

  Hà Nội Redtours

  TRỤ SỞ CHÍNH
  63 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
  Tel: (84 - 4) 3928 5588 
  Fax: (84 - 4) 3928 5779 
  Email: info@redtours.vn 
  info@thegioidulich.com.vn 

  VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
  569 - 573 Trần Hưng Đạo, 
  Phường Cầu Kho, Quận 1, tp.HCM 
  Tel: (84 - 8) 3920 9601 
  Fax: (84 - 4) 3920 9603 
  Email: info@redtours.vn 
  info@thegioidulich.com.vn